hvad_er_psykoterapi.jpg

Hvad er psykoterapi

Psykoterapi er samtaleterapi mellem dig og mig, som terapeut.

Terapiens formål er, at støtte og hjælpe dig med at få indsigt i og forstå dig selv bedre og derigennem opnå større livskvalitet.

I terapien undersøger vi sammen, hvad der er vigtigt for dig at arbejde med her og nu.

Vi er nysgerrige på det du føler, tænker og sanser, og undersøger hele tiden, hvordan det er for dig. På den måde kan du få en større indsigt i den du er, med afsæt i det, som giver mening for dig.

Terapien er en fordybende proces, hvor du er i centrum og du får mulighed for at arbejde konkret med dine følelser, blokeringer, handlemønstre og sansninger i kroppen. Den øgede selvindsigt giver nye muligheder for erkendelse, accept, mod og energi til forandring og udvikling.

Du kan benytte dig af psykoterapi alene eller sammen med dine nærmeste; din familie eller din partner.

Mit udgangspunkt er en eksistentiel, oplevelses - og relationsorienteret terapiform, der tager udgangspunkt i de tanker og følelser der opstår i dig undervejs. Hvis du vil vide mere så gå ind på www.DFTI.dk

Hvornår er psykoterapi relevant
For nogle af os kommer årsagen til, at vi overvejer psykoterapi snigende, og kan vise sig i vores nære omgivelser, fx i parforholdet.

Uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, er ofte grundlagt i fortiden, men aktiveres stadig ganske automatisk i bestemte situationer fx i relation til dine børn eller partner, og som kan komme til at spærre for jeres relation.

Måske er du blevet opmærksom på, at noget ikke helt er som du ønsker, og du kan have svært ved at finde ud af, hvad det mere præcist handler om.

Måske er du blevet nysgerrig på dig selv, og har et ønske om at udvikle dig, så du oplever større frihed til at udfolde dig i livet. Måske er årsagen akut ved fx tab af nær ven, dødsfald, skilsmisse o.lign.

Psykoterapien hjælper dig til at opnå indsigt i dine tanke- og handlemønstre, og derigennem skabe forandring i de mønstre, der kan vise sig som fx tristhed, stress, angst, følelsen af isolation, depression, vanskeligheder i forhold til vores partner m.m.

Et terapiforløb kan strække sig over få samtaler til mere langvarige forløb.

Vil du vide mere om hvad psykoterapi er ud fra et mere teoretisk/videnskabeligt indblik, se da evt. www.psykoterapeutforeningen.dk – om psykoterapi.

Terapi til dig

og dine nærmeste

bund_stand.jpg