4871-extended.png

Om mig

Jeg har hele mit voksenliv haft med børn og familier at gøre, og altid haft en særlig interesse for andre mennesker.

Jeg tror på, at vi som mennesker kan få øje på, og udvikle iboende muligheder og ressourcer, når vi bliver mødt og set, som dem vi er. Som terapeut tilbyder jeg at møde dig i en ligeværdig og nærværende relation, som jeg mener danner grobund for udvikling. I relationen mellem dig og mig undersøger vi, hvad der giver mening for dig at arbejde med, og hvad du har brug for.

Gennem psykoterapien kan du arbejde med det der fylder i dig.

Jeg hjælper dig med at finde dine ressourcer til at håndtere din livssituation. Det er din udvikling og din proces, der er i fokus. Udover det terapeutiske arbejde har jeg særlig erfaring med familiebehandling, den tidlige tilknytning mellem barn og forældre, og hvordan vi kan forstå os selv herfra. Derudover har jeg erfaring fra det specialpædagogiske område, hvor jeg gennem mange år har undervist og arbejdet med børn med forskellige handicaps, diagnoser og hjerneskader. og deres forældre

Jeg ved, at det påvirker alle medlemmer i en familie at få et lille barn med helt særlige behov, og det er et område der ligger mig meget på sinde, og som jeg har særlig indsigt i.

Min uddannelse er en oplevesesorienteret psykoterapeut uddannelse, med speciale i par- og familieterapi. 

Uddannelser:

  • Uddannet Familie – og psykoterapeut fra Dansk Familieterapeutisk Institut (DFTI).
  • Uddannet logopæd fra CVU- Storkøbenhavn 2006
  • Uddannet socialpædagog, fra Københavns Socialpædagogiske Seminarium i 1999
  • Uddannet NLP-practitioner, i kommunikation og forandring, fra Dansk NLP institut 1998
  • Kursus i emotionsfokuseret (EFT) parterapi ved Center For Familieudvikling 2018
  • Kursus i chok/traume terapi ved Nordisk Institut for Psykoterapi 2016
  • Instruktør i "Lær at tackle angst og depression."
  • Efteruddannelse i Familieopstilling/Systemisk opstilling ved ISFO 2021

Jeg er medlem af (Dansk Center for emotionsfokuseret parterapi (DKCEFT)  https://dkceft.dk.dk,som er et netværk for terapeuter der arbejder emotionsfokuseret.

Derudover er jeg medlem af Psykoterapeutforeningen og arbejder ud fra foreningens etikregler, samt reglerne om tavshedspligt.

Jeg deltager i relevante workshops og kurser, og modtager løbende supervision og individuel terapi,

Terapi til dig

og dine nærmeste

bund_stand.jpg