Individuel terapi

Få hjælp til et liv med langt større selvindsigt, ro og bevidsthed, så du kan blive mere dig.

Oplever du ikke at trives sammen med dine nærmeste, eller kan du have en følelse af, at skulle præstere, og alligevel føle at du aldrig helt slår til som forælder, kæreste eller kollega?

Sommetider kan du måske være i tvivl om hvorfor du gør som du gør, og alligevel ikke føle at du har andre muligheder for at handle. Du kan føle du låst fast og savne viden og mod til at gøre andet.

Måske kan du blive ramt af en følelse af at du ikke rigtig er dig selv, en fornemmelse af at være blevet væk fra dig selv, eller have et savn om at være mere dig.

Her kan psykoterapien hjælpe dig henimod et liv med langt større selvindsigt, ro og bevidsthed, så du kan blive mere tilfreds i dit liv og meget mere dig. 

 

Hør mere om terapi - skriv eller ring

 

Hvad får du ud af terapi?

Psykoterapi har samtalen som udgangspunkt og vi vil fokusere på og undersøge hvad det er for mønstre, dynamikker og mekanismer i dig der gør at du ikke trives i dit liv, eller som ligger bag de symptomer du måtte opleve som fx stress, uro, angst, tristhed, utilstrækkelighedsfølelse o.l.

I samtalerne arbejder vi med at italesætte og bearbejde de følelser, sansninger, tanker, mønstre og hændelser, der medfører at du f.eks. føler dig trist, angst, urolig eller utilstrækkelig. Igennem den proces skabes også kontakt til dine mere sårbare følelser. Vi arbejder med at du bliver fortrolig med dine følelser og at du bliver i stand til at tage dem med dig.

Jeg ved at det kan være svært at tale om sårbare emner og det skal være trygt før at det kan lade sig gøre. Derfor skal der være en god atmosfære så du får de bedste muligheder for at arbejde med det der er allermest sårbart for dig.

Jeg inddrager og anvender forskellige metoder og terapeutiske vinkler. Jeg arbejder primært med dine følelser (emotionsfokuseret), dine familie og andre nære relationer (relationelt) og håndtering af det du oplever i de konkrete situationer (oplevelsesorienteret).

Derudover bruger jeg elementer af gestaltterapi, mindfulnessøvelser og psykoedukation.

Den første samtale

Den første samtale er noget særligt og det er oftest her vi finder ud af om jeg er den rette terapeut for dig. I slutningen af den første samtale plejer jeg at have en god fornemmelse af om jeg kan hjælpe dig og hvad jeg tænker om et videre forløb. Det er meget forskelligt om terapien strækker sig over få samtaler eller om det vil være gavnligt med et længere forløb.

Målet med terapien er at opnå nye indsigter i dig selv, og oparbejdelse af nye handlemuligheder så du kan skabe de forandringer du savner og på den måde opnå mere frihed i livet, at være mindre bundet af fastlåste mønstre og blive meget mere dig.

En samtale varer 60 eller 90 minutter.

Hvis du vil høre nærmere er du velkommen til at skrive til mig eller kontakte mig på tlf. for en uforpligtende samtale

 

Hør mere - ring eller send en e-mail

Terapi til dig

og dine nærmeste

bund_stand.jpg