forside_individuel_terapi.jpg

Individuel terapi

I individuel terapi arbejder du med at lære dig selv og dine reaktionsmønstre bedre at kende.

Sammen undersøger vi, hvad der er vigtigt for dig at arbejde med. Vi er nysgerrige på det du sanser, føler og tænker – og undersøger hele tiden, hvordan det er for dig. På den måde kan du få en større opmærksomhed omkring den du er med afsæt i det, som er meningsfuldt for dig.

Der kan være mange forskellige grunde til at henvende sig, men nogle af de områder du kan arbejde med er:

 • følelsen af ensomhed,
 • følelsen af utilstrækkelighed
 • ikke at kunne sige til og fra,
 • følelsen af ikke at høre til, eller føle sig forkert
 • at sidde fast i gamle reaktions- og handlemønstre
 • vanskeligheder i relation til andre mennesker
 • angst
 • tristhed
 • usikkerhed
 • lavt selvværd.
 • stress

Andre årsager kan være mere akut opståede, som fx ved tab af nær relation, ved skilsmisse m.m.

Måske er du blot blevet nysgerrig på dig selv, og har et ønske om personlig udvikling. At du ønsker mere livskvalitet eller har fået mod på at arbejde med egne reaktionsmønstre og måder at være i dine relationer på, så du skaber mere balance i dit liv.

For nogle, vil enkelte samtaler være nok, for andre vil det være givtigt med flere samtaler, alt efter den situation du står i.

En individuel samtale varer 60 minutter.

Terapi til dig

og dine nærmeste

bund_stand.jpg