dialog5.jpg

Familieterapi

Familieterapi er for jer der ønsker at skabe de bedst mulige betingelser for jeres familie.

Familier i dag, ser meget forskellige ud. Det kan være enlige forældre med børn, sammenbragte familier med delebørn, voksne familier m.m. Uanset hvordan vores familie ser ud, er det det sted, hvor vi vokser op, og det sted vi hver især kommer fra og møder verden fra.

I familieterapien arbejder vi med hvert individs reaktioner, symptomer eller smerte som et meningsfuldt udtryk for samværet og det relationelle mønster i familien, og inspirerer til mulige forandringer.

Familieterapi for voksne

Som noget helt særligt tilbyder jeg også familieterapi til familier, hvor børnene er blevet voksne.

Nogle familier oplever, at kommunikationen mellem parterne er blevet mangelfuld eller konfliktfuld, hvilket kan være vanskeligt at løse op for. Nogle oplever at konflikter kan eskalere, eller at man havner i de samme gamle mønstre og reaktioner gang på gang. Dette kan betyde at vi føler os fastlåste, mangler muligheder for at ændre på dynamikken, og nogle oplever helt at opgive kontakten eller går med tanker herom.

Her kan familieterapi for voksne være hjælpsomt. I terapien skabes et tryggere rum, og jeg hjælpe jer med at få nye perspektiver på situationen. Hjælp og tryghed til at tale om de svære temaer på en mere kærlig måde, og hjælp til få skabt eller genskabt tæthed og tryghed mellem jer. Vi vil tale om fortiden, nutiden og fremtiden og I vil få rådgivning og redskaber til at udvikle et tættere bånd mellem jer.

Familieterapi med børn og unge

De dybeste og stærkeste relationer er dem, som findes mellem jer og jeres børn. Det betyder, at der er mange ressourcer at hente netop her.

Når vi har det godt med hinanden i familien, findes der ikke noget bedre sted at være.

Når vi har det svært eller et af familiens medlemmer ikke trives, kan det være smertefuldt, og det kan føles næsten ubærligt. I den situation kan familieterapi være en hjælp til at få åbnet op for hinanden.

Temaerne, som vi kan arbejde med i familieterapien, kan eksempelvis være savn af nærvær, jeres barn har fået en diagnose, nybagt familie, forældre- og voksenroller, bekymringer for jeres barns trivsel, opdragelse og ansvar, konflikter mellem teenagere og forældre, problemer i skole/institution, sygdom m.m.

I familieterapi med børn og unge vil jeg, sammen med jer, forsøge at forstå jeres barn / ung, og vi vil finde nye måder I kan være sammen med jeres barn på.

Nogle gange er det et enkelt medlem af familien, der er ramt eller har symptomer, andre gange har flere medlemmer det svært.

For nogle familier vil enkelte samtaler være nok, for andre vil det være givtigt med flere samtaler. Det afhænger af den situation I står i.

En familiesamtale varer 90 minutter.

Terapi til dig

og dine nærmeste

bund_stand.jpg